K dobrému divadlu zkrátka patří i dokonale čistá okna

S manželem jsme duchu divadla propadli již na škole. Dokonce nás tento svět slov a živých obrazů spojil trvalým vztahem, neboť dnes patříme k sobě i „papírově.“ Podobně se rovněž vyvíjela  naše profesní dráha.  Od magické vůně divadla se ani jeden z nás nikdy nedokázal vzdálit. Dlužno dodat, že tento stav u nás platí skutečně velmi dlouhou dobu… 

Přibližně před rokem se nám ovšem postavila do cesty nová, opravdu nečekaná výzva. Objevila se vytoužená možnost být majiteli svého divadla – což plně umožňovalo řídit a vytvářet vlastní divadelní záměry. Zároveň jsme získali vhodnou budovu, která plně respektovala naše sny a představy. Pochopitelně, z počátku jsme dost podléhali panice, neboť takový zásadní krok bývá spíše cestou do tmy, než-li pod rozsvícené rampy jeviště.

Nejen, že se jedná o obrovskou sumu peněz. Je zároveň nezbytné osvojit si moře zákonů, ekonomické a daňové procesy. Dále je nutné postupně modelovat nároky na personál a  prostory, a zvládnout nepředstavitelné množství dalších starostí navíc. Jenže srdci člověka nelze poručit! Nejen moje, ale i srdce manžela bilo stejnou frekvencí, takže jsme společně po hlavě skočili do úplně nového světa bez záchranného kruhu…

Pokud…

Pokud máte to štěstí, že máte kolem sebe dobré přátele, kamarády a spřízněné duše – tak se podaří mnoho věcí zvládnout bez zbytečně tvrdých úderů, šoků či budoucích jizev. Začali jsme tedy pěkně od začátku budovat své vlastní divadlo. Již zmíněná budova – objekt bývalého kina –  potřeboval samozřejmě  nejen stavební, ale zejména koncepční změny.

Mnoho věcí se nám podařilo uskutečnit přesně podle našich představ. Některé ovšem vyžadovaly větší či menší míru improvizace, a byly i takové, kterých jsme se museli zcela vzdát. Samozřejmě, že foyer – spíše vstupní část budovy zůstala zachována, i když se jednalo – takříkajíc – o skleník, který si vyžadoval množství změn.

Po několika měsících tvrdé dřiny jsme nakonec finišovali a s nadšením vyhlíželi den prvního divadelního představení. Po pravdě řečeno – nezůstávalo toho již k dokončení mnoho, takže radost vítězila nad stresem. Přesto, ještě jedna „drobnost“ zůstávala nevyřešena. Kdo a jak umyje všechna ta okna a prosklené plochy ve foyer? Nejenže jich bylo příliš, a byly – díky stavebním úpravám – silně znečištěny, ale ani přístup k nim nebyl zrovna ideální.

Oba…

Oba jsme proto do akce zapojili všechny dostupné kontakty a začali hledat rozumné, rychlé a zejména profesionální řešení. Nakonec se přece jenom poštěstilo, a manžel získal přes dobrého kamaráda číslo na úklidovou a čistící společnost A SERVIS LIPKA. Ukázalo se, že je plně kompetentní, aby se tohoto náročného úkolu zhostila. Sám kamarád má s nimi ty nejlepší zkušenosti – neboť kromě oken – mu již několikrát precizně vyčistili také koberce, a dokonce i podlahy na chalupě.

Jelikož jsem zastáncem rčení „důvěřuj, ale prověřuj,“ zasedla jsem ještě k počítači. Po dlouhém a únavném dni jsem tedy relaxovala prohlížením stránek na téma – čištění a leštění oken, resp. kdo, za kolik a v jaké kvalitě. K mému milému překvapení jsem brzy zjistila, že informace od manželova kamaráda se do detailu naplnily – dokonce ještě v mnohem větší míře.

Společnost A SERVIS LIPKA má za sebou – kromě jiného – pozoruhodný příběh. Vždyť také – více jak dvě desetiletí profesionálních služeb, které jsou všude korunovány úspěchem – to vypovídá samo za sebe. Vzápětí jsem dokonce zjistila, že jejich úklidová činnost si našla spokojené klienty nejen u nás, ale rovněž na Slovensku, v Rakousku a Německu…

Přirozeně…

Přirozeně, úspěchy nás nepotkávají jen tak pro nic a za nic. Jednoznačným zdrojem pro společnost A SERVIS LIPKA je, kromě tvrdé a cílevědomé práce, i stálé sledování moderních a progresivních trendů, změn a vylepšení v oblasti čistících a úklidových služeb. A právě díky nim získává každý zákazník firmy Praha 9, mytí oken,  A SERVIS LIPKA špičkovou kvalitu i s dalšími přidanými hodnotami.

Klientovi se tak nabízí bohatá nabídka velice kvalitních činností v oblasti úklidu a čištění. A tak kromě mytí a leštění oken, zde nacházíme ošetření a údržbu koberců, podlah, prevenci a likvidaci graffiti, odborné odstranění plísní a mnohé další čistící práce.

Je samozřejmé, že všichni zaměstnanci společnosti A SERVIS LIPKA jsou pečlivě vyškolenými specialisty. Disponují neocenitelnými zkušenostmi a dlouhými roky úspěšné praxe. Společně se svým špičkovým strojovým vybavením a progresivními čistícími prostředky jsou garanty nabízených služeb – přesně podle představ každého klienta.

Úklidová…

Úklidová společnost A SERVIS LIPKA, s.r.o., mytí a leštění oken Praha, představuje  na úklidovém trhu originální systém mytí oken a výloh. Ten je vyznačován precizním čištěním, jedinečným systémem leštění a speciální ochranou. Tito pracovníci s přehledem zvládají náročnou údržbu oken a všech prosklených ploch, a to v nejrůznějších typech kancelářských budov, průmyslových objektech i u atypických staveb. Základním měřítkem je vždy vysoká profesionalita ve spojení s maximální spokojeností klienta.

Zkušení odborníci této společnosti postupují při každé objednávce mimořádně ohleduplně i ke svěřenému okolí, které tvoří bezprostřední prostor při jejich práci. S majetkem každého zákazníka vždy zachází velice opatrně a pečlivě. V konečném důsledku se jedná o stabilní součást kultury celé společnosti.

Při procesu mytí a leštění oken, výloh a ostatních prosklených prostor, využívá firma A SERVIS LIPKA technologii, která má trvale vysoký potenciál kvality. Proto ji lze spolehlivě aplikovat i na značně znečištěných prosklených plochách. Tato důležitá a jednoznačně pozitivní skutečnost představuje na úklidovém trhu mimořádnou konkurenční výhodu.

 

Pro…

Pro úplnost je třeba doplnit jednu zásadní informaci. V konečném důsledku se jedná o myšlenku, která je důležitá především pro konečnou kvalitu práce – a tím i pro spokojenost zákazníka. V porovnání s jinými úklidovými firmami – společnost A SERVIS LIPKA, s.r.o., mytí a leštění oken Praha nečistí u oken pouze prosklenou plochu, ale okno jako celek!

Okna klientů jsou tedy čištěna a ošetřována komplexně, a to v každém sebemenším detailu. Při mytí se ošetřuje celé okno jako jednolitá konstrukce. Takto odvedená práce proto směřuje k úspěchu, který zákazník od úklidové firmy plným právem očekává. Podstatou této konečné radosti je perfektní umytí oken, jeho rámů, parapetních desek a všech skrytých i těžko dostupných zákoutí.

Jak tedy funguje profesionální čištění oken v podání úklidové společnosti A SERVIS LIPKA? Pro lepší názornost jistě pomůže příklad, který je spojen s prostředím, které čistým a zářivě lesklým oknům rozhodně nepřeje. Tímto prostředím bezesporu je stavební nebo rekonstrukční činnost…

Okna…

Okna, která se ocitla v „křížové palbě“ zedníků, řemeslníků a všech těch použitých stavebních materiálů, jsou nemilosrdně vystavena účinkům malty, stěrek, silikonu či barev. Takže každé oko laika se musí zákonitě při takovém pohledu doslova zhrozit!

Proto samotné profesionální čištění vždy musí začít procesem mechanického odstranění těchto velmi hrubých nečistot. Při této zásadní činnosti dostává prostor profesionální škrabka. Tato práce vyžaduje od odborníků firmy zejména zkušenost, rozvahu a opatrnost. Nelze si dávat velký pozor pouze na vlastní prsty, ale také na samotné okno a jeho rámy. Rovněž je třeba mít na zřeteli i jeho nejbližší okolí. Stačí jediný nesoustředěný pohyb, a ten dokáže okno velice snadno poškrábat, a tím znehodnotit veškeré profesionální úsilí.

Škrabkou je každý centimetr oken zbaven zbytků zmíněných stavebních materiálů. Okna jsou po této úvodní etapě připravena k umytí, a to roztokem vody a speciální čistící chemie. Tento roztok je odborníky společnosti důvěrně nazýván – rozmývák. Tento účinný chemický prostředek kvalitně vyčistí každý kout, ale zároveň je velmi šetrný, takže oknu ani rámu nehrozí sebemenší poškození.

Díky…

Díky efektivní pomoci skvělého rozmýváku jsou okna zbavena všech nečistot, prachu a mastnoty. Tato skutečnost je pro úspěšný výsledek práce zásadní. Profesionálové společnosti A SERVIS LIPKA jsou při své práci zvyklí na preciznost, přesnost a systematičnost. Proto jejich odbornému a poctivému přístupu neunikne ani ten poslední milimetr klientova okna.

Tento dokonale fungující a spolehlivý technologický postup reprezentuje – kromě jiného – také trvalou součást know-how společnosti A SERVIS LIPKA. Po více jak dvou desetiletích profesionální praxe doma i v zahraničí, je proto pochopitelná zásadní skutečnost. V tomto prověřeném pracovním postupu jsou zcela přirozeným způsobem „zakódovány“ prvky špičkové kvality odvedené práce a dobrého jména společnosti.

Po fázi důkladného a technologicky přesného umytí celých oken následuje činnost, která je doménou flexibilní gumové stěrky. Pro unikátní čistící metodu firmy A SERVIS LIPKA představuje tato – pro mnohé téměř banální práce, mimořádně důležitý prvek. Právě pomoc kvalitní stěrky je spojena s dalším zásadním krokem. Tím je firemní originální leštění oken.

Nyní…

Nyní pouze krátké odborné vysvětlení. Každá leštící chemická látka vytváří i na pečlivě umytém okně dobře známé, ale hlavně nevítané mapy a šmouhy. I z tohoto důvodu nesmí zůstat na skleněné ploše ani ty nejmenší zbytky starého leštidla. V opačném případě existuje reálné riziko, že se neodstraněné zbytky starého leštidla znovu objeví i na pečlivě vyčištěných a vyleštěných okenních tabulích.

Zde nacházíme hlavní důvod, proč společnost A SERVIS LIPKA z principu nepoužívá žádné chemické leštidlo. Vždy sází na svoji vlastní prověřenou technologii tzv. suchého leštění. Jednoduchou, ale dokonale funkční podstatou tohoto postupu je – ani dnešními moderními generacemi nepřekonaná – stará dobrá lidská síla, pečlivost a čistá bavlněná textilie!  Vše ostatní je již pouze otázkou zkušeností a poctivosti při každém pohybu.

Jak bylo řečeno, základ této metody leštění tvoří lidská energie a čistá bavlněná látka. Okna jsou tímto způsobem leštěna tak dlouho, pokud nejsou i z odborného pohledu dokonale čistá. Pravdou je, že se jedná o poměrně fyzicky náročný způsob práce, neboť leštící chemie tento namahavý prvek nepotřebuje. Ovšem závěrečný pohled na čisté a zářivé okno je bezkonkurenční, a rozhodně stojí za vynaložené úsilí.

Tímto…

Tímto způsobem ošetřená a vyleštěná okna vydrží nesrovnatelně delší dobu čistá. Nečistoty z atmosféry a smogový spad se nemohou tak snadno usadit jako v případech, kdy jsou okna vyleštěna pouze „skvělou“ chemií. Důvod je prostý – chemické leštidlo vytváří na skle mikroskopický film – který se velmi brzy – vlivem klimatických podmínek mění v jemnou lepivou plochu. Ta je samozřejme magnetem pro prach a špínu z blízkého, ale i vzdáleného okolí.

Pečlivě ověřený a plně fungující trik suchého leštění vytváří všechny předpoklady pro záruku mimořádné odolnosti vyleštěných prosklených ploch. Úklidová společnost A SERVIS LIPKA, s.r.o., mytí, leštění oken a aplikace nano-impregnace Praha má ovšem pro své klienty v rukávu ještě jedno eso! Jedná se o velmi příjemné a technologicky pokrokové řešení, které konečnou kvalitu vyleštěných oken několikanásobně podtrhuje.

Tímto skvělým…

Tímto skvělým bonusem je unikátní proces tzv. hydrofobní impregnace. Podstatou tohoto moderního systému je skutečnost, že odborným nanesením speciální nano-vrstvy se umytá okna rázem dostávají na zcela novou, kvalitativně mnohem vyšší úroveň. Jaký je technologický postup této progresivní metody? Po první aplikaci nano-impregnace na dokonale čistá okna, se nechá nanesená mikrovrstva dvacet minut zaschnout. Poté se na takto připravený povrch znovu nanese další vrstva hydrofobní impregnace typu GlasProtect.

Díky tomuto postupu se na skle vytvoří velmi odolný nano-ochranný štít, který následně pracovníci A SERVIS LIPKA rozleští do vysokého lesku. Vysoká účinnost, efektivnost a celková ekonomičnost tohoto moderního postupu spočívá v následných výhodách. Již nejsou potřeba žádné čistící prostředky při příští údržbě oken – postačí pouze obyčejná čistá voda.

Speciální nano-vrstva GlasProtect dokáže spolehlivě zajistit shlukování nečistot do miniaturních kuliček. Veškerá takto „vysbíraná“ špína, se následně vlivem povětrnostních podmínek, samospádem či gravitací dostane mimo okna. Tato vysoce účinná a progresivní likvidace nových nečistot, přitom nezanechává žádné nežádoucí stopy ani fleky.

Další…

Další výraznou a velmi důležitou vlastností této metody je fakt, že nano-impregnace GlasProtect účinným způsobem dokáže zabránit vzniku vodního kamene, rzi a různých druhů plísní i soli. Skleněné plochy oken jsou navíc dlouhodobě chráněny před negativními vlivy UV záření. Nano-impregnace GlasProtect rovněž ochrání celá okna před změnami vlastností a stárnutím materiálu.

Úklidová společnost A SERVIS LIPKA, s.r.o., mytí a leštění oken, včetně nanesení nano-impregnace Praha poskytuje svým klientům na funkčnost aplikované nano-vrstvy GlasProtect  běžnou záruku 2 roky, přičemž garantuje 100% účinnost této moderní a progresivní technologie. Je nutné dodat, že předpokládaná plná životnost a účinnost této nano-vrstvy je přitom 4 až 5 let.

Tyto informace jsou velmi důležité zejména pro ty klienty. Kteří chtějí mít čistá a vyleštěná okna u větších rozlehlejších prostorů, nebo na obtížně přístupných místech. Takové ošetření oken je totiž finančně i časově velmi náročné, a z těchto důvodů nebývá realizováno příliš často. Systém nano-impregnace GlasProtect proto představuje unikátní a progresivní produkt, který zvládne spolehlivě a dlouhodobě zachovat vaše okna dokonale čistá a zářivě vyleštěná.

Jakmile…

Jakmile jsem se na webu dostala až k těmto místům, bylo mi zcela jasné, že ráno volám do společnosti A SERVIS LIPKA, neboť se chci obrátit na ty nejlepší odborníky. Pochopitelně, že vše proběhlo dle našich představ. Od prvního telefonátu až po závěrečné rozloučení. Pracovali pro nás totiž skutečně opravdoví odborníci a profesionálové.

První představení v našem novém divadle tak mělo, i díky společnosti A SERVIS LIPKA nejen slavnostní, ale doslova prozářenou atmosféru. Skleněné prostory a okna foyeru se doslova třpytila a vytvářela vznešenou kulisu. Společně s manželem jsme přesvědčeni, že jsme tímto způsobem i pro budoucnost, a to jednou provždy vyřešili čistící a úklidové služby v našem malém rodinném divadle. Skutečná kvalita, preciznost a odbornost nese zaslouženě logo společnosti A SERVIS LIPKA!

Author: Nikola

Share This Post On