Skvělá volba pro úklid po rekonstrukcích

S rodinou bydlíme již dlouhá léta na vesnici a před časem se nám stalo, že chtěli zavírat prodejnu smíšeného zboží, která podle majitele nevydělávala tolik, aby se její provoz vyplatil. Bohužel to byla jediná prodejna v obci a pokud by došlo k jejímu uzavření, museli bychom jezdit pro každý rohlík patnáct kilometrů daleko. Tato myšlenka se setkala s velmi negativním ohlasem. Zejména starší občané by měli velké potíže si pro nákup jezdit autobusem a pak jej poměrně daleko dotáhnout ještě pěšky.

Tomu jsem se chtěla vyhnout. A tak jsem udělala hezké oči na manžela, který má pár let do důchodu, abychom si prodejnu zakoupili.K mému překvapení nakonec svolil a já byla nejšťastnější člověk na planetě. Tedy až do chvíle, než jsem zjistila, že kvůli této investici musíme odložit rekonstrukci našeho rodinného domu. Další prozření pak přišlo ve chvíli, když jsme zjistili, v jakém technickém stavu skutečně prodejna je. Proto jsme museli vložit nemalé finanční prostředky, abychom ji ještě několik let mohli bez obav provozovat.

Po nutných…

Po nutných opravách byla budova zahalena v prachu, nánosech špíny ze stavebních úprav a z oken bylo potřeba seškrabat PU pěnu. To byla pro nás pohroma. Nejdříve jsme si mysleli, že to nějak s manželem zvládneme. Ale když jsme zjistili, že bychom se na tom dřeli několik dní, raději jsme zvolili pohodlnější variantu, tedy objednat úklidovou firmu.Hledali jsme velice pozorně. Až jsme konečně narazili na společnost. Dobře jsme si ji prověřili, na svých stránkách měli hezky, stručně a přehledně vysvětleno, jak přesně probíhá mytí a leštění oken. A pak také i orientační ceník.

Toto zejména velmi oceňujeme. U jiných společností je mnohdy těžké se ihned dostat k těmto informacím. To však neplatilo u této společnosti.Dozvěděli jsme se, že tato mezinárodně uznávaná firma při mytí oken nepoužívá vůbec žádné lešticí přípravky. Skleněnou plochu nejdříve umyjí rozmývákem a následně nechají proschnout. Teprve poté začínají leštit. K leštění používají pouze čistou bavlněnou plenou. Říkají tomu leštění na sucho. Po jejich zásahu zůstanou okna krásně čistá po delší dobu, bez toho, aby byly vidět tahy a kruhy po leštidle.

Mytí…

 Mytí oken ve výškách provádí pomocí žebříků, vysokozdvižnou technikou nebo pomocí horolezeckého vybavení. Proto firma zaměstnává dokonce certifikované horolezce.Mytí oken provádí společnost v bytech, domácnostech, rodinných domech, obchodech, velkých nákupních či společenských centrech, zdravotnických zařízeních či v kancelářích firem nebo v komerčních prostorech.

Mytí oken realizuje u všech typů oken, výloh nebo prosklených ploch, a to i v těžko přístupných místech a ve výškách. Profesionální tým odborných pracovníků vždy postupuje velmi ohleduplně k okolí a svým kvalitním přístupem vždy eliminuje jakoukoliv možnost poškození majetku klienta. Samozřejmostí je, že tato vlastní špičková technologie je zaměřena nejen na běžné mytí, čištění a leštění oken, výloh a prosklených prostor.

Ale i na hrubě a silně znečištěné skleněné plochy jako například po malířích, řemeslnících či po generálních stavebních rekonstrukcích. Objednali jsme si tedy jejich služby. Neměli problém přijet někam za Ostravu a o okna a generální úklid po stavbě se postarali přesně tak, jak popisují. Takže nekupujete zajíce v pytli. S jejich odvedenou prací i vystupováním jsme byli velice spokojeni. A SERVIS LIPKA, s.r.o.

 

Author: Nikola

Share This Post On